Новини

Ново от света на имотите

Константин Панайотов: Наблюдава се оживление на пазара със земеделски земи

Интервю

с Константин Панайотов, лицензиран оценител

и съдружник във Фокс Истейтс Бългерия ЕООД

(въпросите са синтезирани при работата с клиенти и инвеститори)

1.    Какъв е трендът на цените на жилищата през изминалите 3 месеца от 2013 година? 

Това, което се наблюдава към момента като тенденция, както в ЕС, така и в България е, че има леко понижение на хармонизирания индекс на цените на жилищните имоти, независимо от факта, че се прави опит за забавяне на ценовия спад. Има съществена разлика между цените на предлагане и платежеспособното търсене на имоти, което води до този лек спад.

2.    Наблюдава ли се интерес към закупуване на стопански имоти? 

Към момента не се отчита завишен интерес към сделки за придобиване на промишлени сгради, фабрики, заводи, халета и др. В същото време се наблюдава оживление на пазара със земеделски земи, с цел тяхното закупуване и окрупняване в големи земеделски масиви. В следствие на това явление, цената на този вид земи се е завишила, за което влияние има и очакваното повишение на субсидиите за подпомагане на селскостопанските дейности.

3.    Има ли раздвижване на пазара с инвестиционни проекти, касаещи закупуване на недвижими имоти и участие на чужди инвеститори в България? 

Особен интерес на чужди инвеститори към България не се наблюдава. Характерното, което в случая трябва да се отбележи е, че чужденците, имащи интерес да закупят имот в страната ни, целят с този вид сделки да възвърнат инвестицията си в рамките на 10 годишен период, което към момента не отговаря на цените на предлагане на такива имоти. Собствениците трябва да имат в предвид, че цената на инвестиционните имоти се формира основно от способноста им да носят доходи, осигуряващи този период на откупуване на направената инвестиция, независимо къде се намира имота и колко луксозно е завършен. Това не се отчита от много продавачи на инвестиционни имоти и води до проваляне на сделките.

4.    Каква е прогнозата за предстоящото тримесечие на пазара на недвижими имоти? 

Трудно е да се правят средносрочни или дългосрочни прогнози в тази посока, но в един краткосрочен аспект очакването е за задържане на цените на сегашните нива. В този контекст бих казал, че дори и в условията на икономическа криза, инвестицията в имоти за разлика от инвестициите в злато или ценни книжа си остава една от най-сигурните.

5.    Оказват ли влияние световните и национални макроикономически показатели върху „търсенето” и „предлагането” на имотния пазарен сегмент? 

Определено отговорът е „да” и всички сме свидетели на това състояние на пазара с недвижими имоти в един доста дълъг времеви период към момента. Редуцираното „търсене” и „предлагане” обуславя този факт, да се реализират сделки на цени, доста под нивото на очакването на продавачите, за което влияние оказват и политическите и икономически условия в страната в превес пред международните.