Новини

Ново от света на имотите

През 2014 г. цената на земеделската земя се качи с над 15%

поле

Съгласно данните на Националният статистически институт през 2014 година средната цена на 1 декар земеделска земя достигна 684 лв., което е с 15.2% повече в сравнение с 2013 година.

Най-голямо е увеличението на цената на лозята – с 41.4%. Цената на нивите се повишава с 14%, на овощните насаждения – с 1.6% и постоянно затревените площи – с 24.2%.

За миналата година най-висока е била цената на земеделската земя в Североизточния район – 957 лв. на декар. Сравнено с предходната 2013 година цената на земята се покачва с 90 лв. Най-голямо увеличение на цената спрямо предходната година е установено в Югозападния район – с 33.9% и в Южния централен район – с 32.8%.

Средната рента също нараства. Тя се повишава с близо 8%, отчитат от НСИ. На един декар арендувана земя средната цена на рентата достига 41 лв. през миналата година или със 7.9% повече спрямо 2013 година.

Най-голямо увеличение спрямо предходната година бележи рентата за овощните насаждения – с 16.7%, и на нивите – с 10.3%. Сумарно от всичките категории единствено при лозята се наблюдава понижение на цената с 29.4%.

Тази тенденция за увеличение цената на земеделските земи се запазва и за 2015г., което води до нарастване обема на сделките със земеделски земи и извън рамките на фондовете – в агенциите за Недвижими имоти.