Подробности

Предприятие за производство и консервиране на плодове и зеленчуци - България

  • foto fabrika 016
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 4
  • 2
  • 1

Имоти за продажба
Цена:
2,600,000€ - Инвестиционни предложения
ОБАДИ СЕ

БИЗНЕС БРОКЕРСКА ГРУПА ФОКС ИСТЕЙТС БЪЛГЕРИЯ Ви предлага успешно работещо предприятие за производство и консервиране на плодове и зеленчуци.
В предприятието се извършва производство на зеленчукови и плодови консерви, мармалади, конфитюри, зеленчукови и плодови концентрати, диетични консерви и готови храни. Продукцията се реализира, както в страната така и в чужбина.
Възможностите на завода могат да се разширят и с други групи изделия, като месно-растителни консерви, месно-зеленчукови консерви, ниско-захарни конфитюри, полуфабрикати в големи опаковки, доматени производства от типа на кетчуп, гарнитури, лютеница и други. Разширяване на производствената гама може да бъде постигнато чрез допълнително до-окомплектоване на технологичната линия и съответната организация за експлоатация на мощностите.
Производствената дейност на фирмата се осъществява на база механизирани и полумеханизирани технологични линии, комплектувани правилно съобразно с технологичния процес. Те осигуряват високо качество на продукцията и спазване на изискванията на БДС и търговските договори за износ.
Фабриката е с РЗП от около 11 073 кв.м и е разположена в парцел с площ от около 62 000 кв.м.

Има изградени и напълно оборудвани:
• стерилен цех – с капацитет 50 000 бр. от тип 720 за 8 часа;
• вакуумен цех – с капацитет 10 тона за 8 ч;
• конфитюрен цех – с капацитет 40 000 бр от тип 314 за 8 часа.

В парцела са изградени и:
• асфалтирани пътища и площадки – 23 320 кв.м
• открита площадка към административната сграда – 144 кв.м
• облагородени зелени площи – 1870 м
• Кантар
• ЖП рампа и място за ЖП коловоз
• трафопост 400 КВА
• кладенец Ф6 метра
• парова централа 6 Т пара/час
• помпена станция с резервоар 500 куб. м
• сонда с тръбопровод

За повече информация относно това изключително изгодно бизнес-предложение може да се свържете с нашите специалисти в отдел „Продажби”.