Подробности

стоп. сгради пром.сграда #64210 – Пловдив, Източна зона

  • 64210
  • 64210

Оферта номер : 64210

Имоти за продажба
Цена:
1,400,000€ - Имоти за продажба
ОБАДИ СЕ
5558 m² 0.00 EUR/m2 Отпечатване

Предлагаме промишлен имот с офертна цена с ДДС !ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5 224 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.
СГРАДА със застроена площ от 913 кв. м., на един етаж, с предназначение: промишлена сграда.
СГРАДА със застроена площ от 1 571 кв. м., на един етаж, с предназначение: промишлена сграда.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ на имота от 3 354 кв. м. , находящ се в гр. Пловдив, Източна Индустриална зона , с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект.     СГРАДА с площ от 3 074 кв. м., на един етаж, с предназначение: промишлена сграда.